Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej jest NESMA Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Św. Andrzeja Boboli 3A lok.16, 15-649 Białystok.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonanych z Klientami, kontrahentami i innymi podmiotami, a także w celu przyjmowania pism i zgłoszeń w formie elektronicznej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skierowanie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowią zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie bez podawania przyczyn, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Informacje zawarte w niniejszym e-mailu (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie dla przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jesteś osobą, która miała otrzymać niniejszy e-mail, prosimy abyś poinformował nas o tym niezwłocznie, a następnie skasował niniejszego e-maila (oraz załączniki). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści niniejszego e-maila oraz załączników osobom trzecim, jak i sporządzanie kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.